Đón Xuân An Khang - Lì Xì Cực Sang

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 8 NGÀY 22/01/2022

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL261220218024 - VŨ VĂN TUẤN - Điện máy Linh - xxxxxx7694

2. PBL271220218062 - TRẦN THỊ TRINH - Điện máy Linh - xxxxxx2531

3. PBL301220212138 - VÕ THỊ TUYẾT TRANG - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx7220

4. PBL191220212082 - TRẦN VĂN CHUNG - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx6263

5. PBL16012022457 - HOÀNG NGỌC NGHĨA - Điện máy Linh - xxxxxx5634

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL261220211748 - NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx0070

2. PBL271220211749 - HỒ VĂN THỰ - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx0365

3. PBL16012022102 - TẠ THỊ THÚY AN - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx8665/xxxxxx8118

4. PBL151220212056 - NGUYỄN THỊ KIM THỦY - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx8674

5. PBL051220212188 - NGUYỄN THỊ KIỀU OANH - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx2101

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL04012022101 - MAI CAO LƯƠNG - Điện máy Linh - xxxxxx3845/xxxxxx1943

 

GIẢI 3: MÁY GIẶT AQUA AQW-S72CT

 

1. PBL13012022373 - MAI THỊ CẨM LOAN - Điện máy Linh - xxxxxx7211

 

GIẢI 2: TỦ LẠNH SHARP SJ-X316E-SL

 

1. PBL04012022106 - LƯU THỊ LAN - Điện máy Linh - xxxxxx9228

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 7 NGÀY 15/01/2022

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL091220217602 - NGÔ THANH HỒNG - Điện máy Linh - xxxxxx6309

2. PBL301220218127 - BÙI THỊ HẰNG - Điện máy Linh - xxxxxx9579/xxxxxx5415

3. PBL091220211635 - HỒ THẾ THƠ - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx6504

4. PBL191220217846 - VĂN THỊ MỸ LINH - Điện máy Linh - xxxxxx0227

5. PBL1201202277 - VÕ VĂN TIẾN - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx0690

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL041220212180 - BÙI THỊ THU PHƯƠNG - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx5114

2. PBL211220217909 - ĐINH THỊ THÚY - Điện máy Linh - xxxxxx2079

3. PBL161220217767 - ĐOÀN VŨ LINH - Điện máy Linh - xxxxxx6079

4. PBL04012022107 - LỮ TRỌNG LINH - Điện máy Linh - xxxxxx9400

5. PBL0101202240 - DƯƠNG THỊ TUY - Điện máy Linh - xxxxxx4632

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL1301202289 - NGUYỄN THỊ VIỆT - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx7332

 

GIẢI 3: MÁY GIẶT AQUA AQW-S72CT 

 

1. PBL081220217584 - LÊ TRẦN LAN ANH - Điện máy Linh - xxxxxx4763

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 6 NGÀY 08/01/2022

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL311220218138 - NGUYỄN THỊ THU HIỀN - Điện máy Linh - xxxxxx2776

2. PBL131220212046 - NGUYỄN THỊ NHUNG - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx7145/xxxxxx2882

3. PBL0101202215 - NGUYỄN THỊ TỐ KIM - Điện máy Linh - xxxxxx5366

4. PBL091220217593 - LÊ MINH XUÂN - Điện máy Linh - xxxxxx2063

5. PBL251220218010 - NGUYỄN VĂN TRỌNG - Điện máy Linh - xxxxxx4074

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL311220218146 - LÊ THỊ HƯỜNG - Điện máy Linh - xxxxxx5686

2. PBL081220212002 - LÔ THỊ BÌNH - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx0780/xxxxxx9302

3. PBL0201202243 - ĐIỂU XROU - Điện máy Linh - xxxxxx5875/xxxxxx1131

4. PBL05012022123 - LÊ THỊ HỒNG CHI - Điện máy Linh - xxxxxx9939

5. PBL0201202219 - LÊ VĂN SỬ - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx06021

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL131220212048 - TẠ THỊ HỒNG THẮM - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx6982/xxxxxx4116

 

GIẢI 3: MÁY GIẶT AQUA AQW-S72CT 

 

1. PBL281220218077 - PHAN VĂN TUẤN - Điện máy Linh - xxxxxx5434

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 5 NGÀY 01/01/2022

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL241220212277 - HOÀNG YẾN VY - Điện máy Tốt Phước Long – xxxxxx0093

2. PBL211220217906 - LÊ NGUYÊN KHOA - Điện máy Tốt Phước Long – xxxxxx6456

3. PBL181220217810 - LÊ THỊ THỌ - Điện máy Linh – xxxxxx9548

4. PBL091220212008 - BÙI THỊ THUẬN - Điện máy Tốt Phú Riềng – xxxxxx4978

5. PBL041220212184 - NƯƠNG THỊ HƯƠNG - Điện máy Tốt Phước Long – xxxxxx9940

6. PBL031220217465 - NGUYỄN VĂN HỒNG - Điện máy Linh - xxxxxx7097

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL25122021372 - MAI HỒNG - Nội thất Tốt – xxxxxx7537

2. PBL261220218035 - TÔN NỮ MỸ LINH - Điện máy Linh - xxxxxx55711

3. PBL111220211651 - NGUYỄN ĐIỂU - Điện máy Tốt Chơn Thành – xxxxxx5455

4. PBL141220212222 - SƠ NHƯỜNG - Điện máy Tốt Phước Long xxxxxx0382

5. PBL081220212000 - NGUYỄN THỊ CHINH - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx8768/xxxxxx9328

6. PBL071220217560 - ĐÀM KIM TUYẾT - Điện máy Linh – xxxxxx7978

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL281220212172 - NGUYỄN THỊ TÌNH - Điện máy Tốt Bù Đăng – xxxxxx3095

 

GIẢI 4: NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SUNHOUSE SHD4025B

 

1. PBL231220212273 - TRẦN VĂN CẢNH - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx3461

 

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 4 NGÀY 25/12/2021

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL091220217606 - KHỔNG NAM HẢI – Điện máy Linh - xxxxxx8633

2. PBL191220212088 - ĐIỂU QUỐC - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx0492/xxxxxx4226

3. PBL051220211984 - NGUYỄN VĂN HỌC - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx8910

4. PBL061220211991 - VÕ THANH VŨ - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx4660/xxxxxx2253

5. PBL151220212056 - NGUYỄN THỊ KIM THỦY - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx8674

6. PBL101220217622 - NGUYỄN THỊ BÍCH NGA - Điện máy Linh – xxxxxx8326

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL081220217574 - NGUYỄN THỊ ĐÔNG - Điện máy Linh - xxxxxx7587

2. PBL161220217782 - HÀ THỊ HOA - Điện máy Linh - xxxxxx6264

3. PBL231220217935 - LƯƠNG VĂN TÀI - Điện máy Linh - xxxxxx5392

4. PBL131220212041 - NGUYỄN VIẾT CHUNG - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx1363

5. PBL181220217816 - PHAN CHÍ BẢO - Điện máy Linh - xxxxxx4058

6. PBL211220217903 - NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH - Điện máy Linh – xxxxxx0777

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL221220212122 - ĐIỂU NHỎ - Điện máy Tốt Bù Đăng – xxxxxx3770

 

GIẢI 4: NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SUNHOUSE SHD4025B

 

1. PBL061220217539 - NGUYỄN ĐỨC THỌ - Điện máy Linh - xxxxxx5408

 

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 3 NGÀY 19/12/2021

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL081220212006 - NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx0705

2. PBL081220212001 - LÊ THỊ HOÀI - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx6244

3. PBL051220211985 - NGUYỄN CÔNG THẮNG - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx7941

4. PBL021220217427 - NGUYỄN THỊ THU HÀ - Điện máy Linh - xxxxxx2968

5. PBL061220217538 - ĐẶNG THỊ XUÂN - Điện máy Linh - xxxxxx7894

6. PBL161220217777 - TỐNG VĂN HỒNG - Điện máy Linh - xxxxxx3294

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL151220212226 - LÊ HÓA - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx5060

2. PBL091220212007 - HUỲNH TẤN KHÁNH - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx0904

3. PBL011220211968 - NGUYỄN THỊ THU THẢO - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx7992

4. PBL171220212064 - NGUYỄN THỊ HẰNG NGA - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx0029

5. PBL171220212066 - ĐIỂU TRUNG - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx7475

6. PBL011220212174 - NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx0309

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL121220217682 - NGUYỄN THÁI SƠN - Điện máy Linh - xxxxxx0948

 

GIẢI 4: NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SUNHOUSE SHD4025B

 

1. PBL101220212201 - VÕ HỒNG VÂN - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx6307

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 2 NGÀY 11/12/2021

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL101220212012 - CỬA HÀNG XE MÁY SONG HÙNG - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx4323

2. PBL071220217547 - TRƯƠNG VĂN VƯỢNG - Điện máy Linh - xxxxxx4277

3. PBL071220217550 - NGUYỄN THỊ THANH TÂM - Điện máy Linh - xxxxxx1573

4. PBL011220217424 - PHAN VĂN PHÁT - Điện máy Linh - xxxxxx3930

5. PBL051220211979 - NGUYỄN THỊ NGUYỆT - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx3817

6. PBL091220217599 - NGUYỄN VŨ THANH CƯỜNG - Điện máy Linh - xxxxxx3432

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL061220217543 - PHẠM THỊ MỸ - Điện máy Linh - xxxxxx7302/xxxxxx0970

2. PBL051220211987 - TRẦN THỊ KIỀU LOAN - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx8548

3. PBL041220217483 - NGUYỄN THỊ MINH TRANG - Điện máy Linh - xxxxxx5200

4. PBL021220217449 - CHÂU LÊ THANH THANH - Điện máy Linh - xxxxxx8179

5. PBL061220211991 - VÕ THANH VŨ - Điện máy Tốt Phú Riềng - xxxxxx4660/xxxxxx2253

6. PBL061220217531 - TRƯƠNG THỊ NGỌC MÙI - Điện máy Linh - xxxxxx0655

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL071220217560 - ĐÀM KIM TUYẾT - Điện máy Linh - xxxxxx7978

2. PBL101220212017 - TRẦN THỊ THANH NHÀN - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx0836

3. PBL061220211621 - VÕ THỊ HỒNG ANH - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx1144

 

GIẢI 4: NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU SUNHOUSE SHD4025B

 

1. PBL061220217527 - NGUYỄN THỊ HẢI YẾN - Điện máy Linh - xxxxxx3810

 

----------------------------------------------------

 

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG TUẦN 1 NGÀY 04/12/2021

 

GIẢI 7: PHIẾU BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI

 

1. PBL031220211975 - NGUYỄN THỊ VÂN - Điện máy Tốt Phú Riềng  - xxxxxx8088

2. PBL011220217421 - LÊ THỊ TUYẾT - Điện máy Linh  - xxxxxx7485

3. PBL011220212171 - LÊ THỊ PHƯƠNG - Điện máy Tốt Phước Long  - xxxxxx3317

4. PBL021220211972 - TRẦN ĐÌNH DŨNG - Điện máy Tốt Phú Riềng  - xxxxxx1522

5. PBL011220217415 - NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC - Điện máy Linh - xxxxxx0531

6. PBL031220217460 - HỨA VĂN AN - Điện máy Linh  - xxxxxx6739

 

GIẢI 6: PHIẾU MUA HÀNG 1.000.000đ

 

1. PBL021220211606 - LỮ VĂN VINH - Điện máy Tốt Chơn Thành - xxxxxx6496

2. PBL011220211968 - NGUYỄN THỊ THU THẢO - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx7992

3. PBL021220217446 - VŨ THỊ HIỀN - Điện máy Linh - xxxxxx9424

4. PBL031220212179 - NGUYỄN VĂN NHÃN - Điện máy Tốt Phước Long - xxxxxx9324

5. PBL031220211973 - NGÔ THỊ THU NHÂN - Điện máy Tốt Bù Đăng - xxxxxx1535

6. PBL031220217463 - VĂN THỊ MỸ LINH - Điện máy Linh - xxxxxx0277

 

GIẢI 5: BẾP ĐIỆN TỪ SANAKY SNKICC20A

 

1. PBL011220217410 - ĐẶNG THỊ MỘNG ANH - Điện máy Linh - xxxxxx8561

 

----------------------------------------------------

 

1/THỂ LỆ

 

Quý khách khi mua hàng tại Hệ Thống Điện Máy - Nội Thất Tốt từ ngày 01/12/2021 đến 29/01/2022 sẽ được nhận:

- 01 cơ hội rút thăm trúng thưởng trực tuyến khi mua hóa đơn 1.000.000đ đến 5.000.000đ

- 02 cơ hội rút thăm trúng thưởng trực tuyến khi mua hóa đơn 5.100.000đ đến 10.000.000đ

- 03 cơ hội rút thăm trúng thưởng trực tuyến khi mua hóa đơn 10.100.000đ đến 15.000.000đ

......

Mỗi hóa đơn tăng thêm 5.000.000đ khách hàng sẽ được cộng thêm 1 cơ hội rút thăm trúng thưởng

 

2/ THỜI GIAN RÚT THĂM TRỰC TUYẾN:

 

Vào lúc 16h ngày Thứ Bảy mỗi tuần (4-11-18-25/12/2021 - 1-8-15-22-29/01/2022) trên Facebook: Điện Máy TỐT

 

3/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

- GIẢI ĐẶC BIỆT: 01 Xe máy Yamaha Janus

- GIẢI NHẤT: 01 Tivi TCL 65 inch

- GIẢI NHÌ: 02 Tủ lạnh SHARP SJ-X316E-SL

- GIẢI BA: 03 Máy giặt AQUA AQW-S72CT

- GIẢI TƯ: 04 Nồi chiên không dầu SUNHOUSE SHD4025B

- GIẢI NĂM: 10 Bếp điện từ SANAKY SNKICC20A

- GIẢI SÁU: 50 Phiếu mua hàng 1.000.000đ

- GIẢI BẢY: 50 Phiếu Bảo Hành Trọn Đời

* CHÚ Ý - Ban lãnh đạo nhân viên Hệ Thống Điện Máy - Nội Thất TỐT không được tham gia chương trình

 

4/ NHẬN THƯỞNG

 

- Khách hàng trúng giải sẽ được thông báo trên Website: dienmaytot.com.vn / Facebook: Điện Máy TỐT và thông báo qua điện thoại

- Quý khách hàng vui lòng mang theo CMND hoặc CCCD khi nhận giải (*Nếu khách hàng không ra nhận thưởng, giải thưởng sẽ hủy sau 7 ngày kể từ ngày trúng giải)